Прикажи список

The Lord's house Logo (1860 x 570 px).png

Вклучување во однос со Христос преку молитва, вера и Неговото Слово.  

 

Утрински епизоди за проучување на Библијата и за проповедање и поучување, за да го обновиме нашиот ум и да научиме како да ги применуваме Неговите заповеди во нашиот живот денес. 

  • RSS
  • Spotify
  • Amazon
  • YouTube
  • Facebook
  • Deezer
  • Instagram
  • Twitter
ADOP Logo.png

Опипливи решенија за прашања од реалниот свет.

 

Дискурс за сите прашања од животот кои влијаат на луѓето денес, од Божја перспектива. Запознајте гости, дознајте за нивните напори и како 

Наскоро

Останете со нас

„Вклучете го вашиот однос со Христос преку молитва, вера и Неговата реч.  

 

Утрински епизоди за проучување на Библијата и за проповедање и поучување за да го обновиме нашиот ум и да ги примениме Неговите заповеди во нашиот живот денес. "

Наскоро

Останете со нас

Messiah's Love Logo.png